Stamgroepen

Jenaplanbasisschool De Ontdekking heeft de volgende stamgroepen:

Cluster Noord

De Sneeuwuilen; groep 3/4 
De Poolhonden; schakelbouw 
De IJsberen; groep 1/2 

Cluster Oost

De Fakirs; groep 1/2 
De Radja's; groep 1/2 
De Sultans; groep 1/2 

Cluster Zuid

De Leeuwen; groep 5/6 
De Sahara; groep 5/6 
De Zebra's; groep 5/6 

Cluster West

De Cowboys; groep 3/4 
De Indianen; groep 3/4 
De Inca's; groep 5/6 

Cluster Heelal

De Spaceshuttle; groep 7/8 
De Satelliet; groep 7/8 
De Raket; groep 7/8 

Cluster Universum

De Zon; groep 7/8 

Een gevolg van het formeren van stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt oudste. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op. In dit opzicht soms zelfs meer dan in een gezin soms mogelijk is. De stamgroepleider helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces. De stamgroepen zijn verdeeld in clusters: een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de stamgroep, maar ook het cluster.