Kinderdagverblijf

Binnen ons kinderdagverblijf hebben we zowel horizontale als verticale groepen. Op dit moment hebben we twee babygroepen, voor kinderen van 0 tot 2 jaar, twee peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar en één verticale groep van 0 tot 4 jaar.

De babygroep

Kinderen vanaf 6 weken tot 2 jaar zijn welkom de babygroepen. De babygroepen heten de Diamanten en de Parels. In deze groepen krijgen de kinderen aandacht, prikkels, verzorging en begeleiding om de wereld om zich heen te verkennen. We houden hierbij zo veel mogelijk het eet- en slaapritme aan wat uw kind thuis heeft. Naast deze eet- en slaap momenten zijn er nog tal van momenten om de kinderen uit te dagen in hun ontwikkeling. Na zijn/ haar eerste levensjaar gaat uw kind steeds meer mee in een standaard dagritme, waarbij de kinderen samen bijvoorbeeld naar buiten gaan of samen het fruitmoment beleven. Bij het bereiken van de leeftijd van 2 jaar zijn de kinderen vaak toe aan meer uitdaging, ander spelmateriaal en andere activiteiten. Dit is dan ook de leeftijd dat ze overgaan naar de peutergroep.

De peutergroep

Vanaf 2 tot 4 jaar kan je kind terecht bij de Zeehonden en/of Krekels. Voor de peuter wordt de wereld steeds groter en vaak hand in hand met de pedagogisch medewerker gaan zij op ontdekkingstocht. Peuters hebben natuurlijk meer ruimte nodig. Iedere groep komt uit in een cluster, een gezamenlijke speelhal waar we regelmatig activiteiten aanbieden die hun ontwikkeling stimuleren.
Hierbij bereiden we de peuters ook voor op de volgende stap in hun leven: de basisschool. Bij de peutergroepen wordt gewerkt met een VVE programma wat geschreven is vanuit de Jenaplan visie: Het Kan!. Hierbij komen allerlei thema's aan bod. De thema's zijn kindcentrum breed. 

Verticale groep

De Pinguïns is de verticale groep, waar je kind vier jaar in kan blijven. In deze groep verblijven kinderen variërend in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In deze groep wordt een gezinssituatie nagebootst waar de oudste onder andere rekening leren houden met de jongste kinderen en de jongste kinderen juist weer leren van de oudere kinderen. De peuters volgen een peuterschema waarbij ze gezamelijke activiteiten doen en de baby's volgen hun eigen schema.