Welkom

Visie en Missie

Het Jenaplanconcept is de basis voor ons pedagogisch en didactisch handelen. Dit betekent dat er vanuit vier basisprincipes gehandeld wordt: werk, spel, gesprek en viering.