De Ontdekking

Jenaplan Kindcentrum

Individuele groei

Ons onderwijs

Individuele groei

Ons onderwijs

Welkom

 

“SAMEN EN SOMS APART”

Ook in 2019-2020 doen wij iedere dag opnieuw een grote inzet om, samen met u, een gezonde basis te leggen voor een mooie toekomst van uw kind(eren). Wij willen graag dat ''onze'' kinderen nú en later profijt (blijven) hebben van de dingen die ze leren op De Ontdekking. Het is belangrijk dat u het Kindcentrum kiest dat past bij uw opvattingen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de directie van de Ontdekking: directie@kcdeontdekking.nl of 073-8507730.

Kinderopvang

Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur

Schooltijden

Op de school zijn de schooltijden als volgt:

Maandag08.30 - 14.30 uur
Dinsdag08.30 - 14.30 uur
Woensdag08.30 - 12.30 uur
Donderdag08.30 - 14.30 uur
Vrijdag08.30 - 12.30 uur

Buitenschoolse opvang 

Maandag07.30 – 08.30 en 14.30 – 18.30 uur
Dinsdag07.30 – 08.30 en 14.30 – 18.30 uur
Woensdag07.30 – 08.30 en 12.30 – 18.30 uur
Donderdag07.30 – 08.30 en 14.30 – 18.30 uur
Vrijdag07.30 – 08.30 en 12.30 – 18.30 uur

Nieuws

Kalender

Hier vindt u de schoolkalender van 2020-2021

Wat is een Kindcentrum?

In  een Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang.Jenaplan Kindcentrum De Ontdekking biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen ons Kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, groepsleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Wij werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Elk kind is uniek en heeft het recht zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In een doorgaande lijn begeleiden wij kinderen vanuit de jenaplanvisie in een pedagogische omgeving die er op gericht is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers.