De Ontdekking

Jenaplan Kindcentrum

samen spelen

samen werken

samen spreken

samen vieren

                 Welkom

 

“SAMEN EN SOMS APART”

Ook in 2023-2024 doen wij iedere dag opnieuw een grote inzet om, samen met u, een gezonde basis te leggen voor een mooie toekomst van uw kind(eren). Wij willen graag dat ''onze'' kinderen nu en later profijt (blijven) hebben van de dingen die ze leren op de Ontdekking. Het is belangrijk dat u het kindcentrum kiest dat past bij uw opvattingen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de directie van de Ontdekking: directie@kcdeontdekking.nl of 073-8507730.


Schooltijden

De schooltijden van de basisschool zijn: 
Maandag, dinsdag en donderdag vanaf 8:30 tot 14:30 uur
Woensdag en vrijdag vanaf 8:30 tot 12:30 uur

 

Opvang tijden

Kinderopvang: maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 18:30 uur

Buitenschoolse opvang:
Maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14:30 tot 18:30 uur
Woensdag en vrijdag vanaf 12:30 tot 18:30 uur

Voorschoolse opvang: dagelijks vanaf 7:30 tot 8:30 uur

Peuterarrangement: dagelijks vanaf 8:30 tot 12:30 uur

Nieuws

Bekijk nu ons jubileum magazine!

jubileum magazine

Wat is een Kindcentrum?

In een Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, peuterarrangementen, basisonderwijs, buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Jenaplan Kindcentrum De Ontdekking biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Talentontwikkeling, educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen ons Kindcentrum wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, groepsleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Wij werken met één pedagogisch didactische kindvisie. Elk kind is uniek en heeft het recht zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In een doorgaande lijn begeleiden wij kinderen vanuit de jenaplanvisie in een pedagogische omgeving die er op gericht is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke wereldburgers.