Kringen

Het kringgesprek neemt op onze school een belangrijke plaats in.

In de bovenbouw worden deze kringen vaak geleid door een kind. In de onderbouw wordt het kind geholpen door de stamgroepleid(st)er. Hiervoor hebben we een aantal formulieren ontwikkeld die de kinderen kunnen gebruiken voor de diverse kringen. De formulieren krijgt uw kind van de stamgroepleider.