ATO-Scholenkring (ons bestuur)

ATO (Algemeen Toegankelijk Onderwijs) Scholenkring vormt het bestuur van onze school.  Er zijn 18 scholen in ATO-Scholenkring verenigd. Deze scholen zijn allemaal gelegen in ’s-Hertogenbosch of directe omgeving.

Naast het bovenschools bestuur zorgt ATO-Scholenkring voor diverse andere faciliteiten, zoals richtlijnen, advies en begeleiding voor kwaliteitsverbetering. Ook voorziet ATO-Scholenkring in een klachtenregeling. ATO-Scholenkring heeft vier speerpunten.

 

Speerpunt 1: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 

Speerpunt 2: Duurzame onderwijsverbetering

Speerpunt 3: Professionele leergemeenschap

Speerpunt 4: De school als onderdeel van de samenleving

Wilt u meer informatie over ATO-Scholenkring? Kijk dan op de website of de facebookpagina.