Stel cookie voorkeur in

Onze kapstokregels

01-08-2020

Bij ons zijn afspraken zeer belangrijk omdat we dagelijks zelfstandig bezig zijn en we zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen.
Regels en afspraken bieden een structuur voor de kinderen en onszelf. Ze scheppen duidelijkheid omdat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt.
Het is belangrijk dat we consequent optreden tegenover alle kinderen en niet alleen tegenover de kinderen van ons eigen stamgroep. Ook de kinderen kunnen en mogen elkaar onderling aanspreken over het al dan niet naleven van de afspraken.
We hebben met het team bewust gekozen voor de drie kapstokregels Dat zijn drie regels die alle andere regels overbodig maken. Ze dragen (kapstok) alle afspraken die structureel noodzakelijk zijn. Deze hanteren we dan ook overal. In de groep zijn deze regels al zichtbaar en binnenkort kom je ze overal in het gebouw tegen.